Box Class Schedule

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 1 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 1 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 1 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 1 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 1 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 1 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 1 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
2
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 2 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 2 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 2 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 2 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 2 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 2 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 2 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
3
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 3 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 3 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 3 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 3 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 3 @ 11:30 am – 5:30 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 3 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
4
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 4 @ 9:00 am – 10:00 am
 
OPEN GYM 10:00 am
OPEN GYM
Jun 4 @ 10:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
5
OPEN GYM 8:00 am
OPEN GYM
Jun 5 @ 8:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
6
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 6 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 6 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 6 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 6 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 6 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 6 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 6 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
7
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 7 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 7 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 7 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 7 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 7 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 7 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 7 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
8
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 8 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 8 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 8 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 8 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 8 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 8 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 8 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
9
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 9 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 9 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 9 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 9 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 9 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 9 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 9 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
10
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 10 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 10 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 10 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 10 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 10 @ 11:30 am – 5:30 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 10 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
11
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 11 @ 9:00 am – 10:00 am
 
OPEN GYM 10:00 am
OPEN GYM
Jun 11 @ 10:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
12
OPEN GYM 8:00 am
OPEN GYM
Jun 12 @ 8:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
13
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 13 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 13 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 13 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 13 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 13 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 13 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 13 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
14
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 14 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 14 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 14 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 14 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 14 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 14 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 14 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
15
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 15 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 15 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 15 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 15 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 15 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 15 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 15 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
16
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 16 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 16 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 16 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 16 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 16 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 16 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 16 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
17
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 17 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 17 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 17 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 17 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 17 @ 11:30 am – 5:30 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 17 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
18
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 18 @ 9:00 am – 10:00 am
 
OPEN GYM 10:00 am
OPEN GYM
Jun 18 @ 10:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
19
OPEN GYM 8:00 am
OPEN GYM
Jun 19 @ 8:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
20
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 20 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 20 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 20 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 20 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 20 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 20 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 20 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
21
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 21 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 21 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 21 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 21 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 21 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 21 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 21 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
22
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 22 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 22 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 22 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 22 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 22 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 22 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 22 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
23
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 23 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 23 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 23 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 23 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 23 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 23 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 23 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
24
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 24 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 24 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 24 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 24 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 24 @ 11:30 am – 5:30 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 24 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
25
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 25 @ 9:00 am – 10:00 am
 
OPEN GYM 10:00 am
OPEN GYM
Jun 25 @ 10:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
26
OPEN GYM 8:00 am
OPEN GYM
Jun 26 @ 8:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
27
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 27 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 27 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 27 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 27 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 27 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 27 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 27 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
28
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 28 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 28 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 28 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 28 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 28 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 28 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 28 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
29
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 29 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 29 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 29 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 29 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 29 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 29 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 29 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
30
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jun 30 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jun 30 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 30 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 30 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jun 30 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jun 30 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 30 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 

Natural High Fitness is located at
the Okotoks Recreation Centre.

99 Okotoks Drive
Okotoks, Alberta
403-938-4483

The Natural High Crossfit Box is located at:
113 Fisher Street
Okotoks, Alberta
403-938-7051

Mailing address:
PO Box 1545
Okotoks, AB
T1S 1B5

—– Fitness Centre —– 

Natural High Fitness Social

—– Crossfit Box —–

Natural High Cross Fit Social