Box Class Schedule

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 1 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 1 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 1 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CrossFit bootcamp 11:30 am
CrossFit bootcamp
Jun 1 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
CrossFit 50+ 12:30 pm
CrossFit 50+
Jun 1 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
Teens CrossFit Class 4:15 pm
Teens CrossFit Class
Jun 1 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 1 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
CROSSFIT 6:45 pm
CROSSFIT
Jun 1 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
3
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 3 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 3 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 3 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CrossFit bootcamp 11:30 am
CrossFit bootcamp
Jun 3 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
CrossFit 50+ 12:30 pm
CrossFit 50+
Jun 3 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
Teens CrossFit Class 4:15 pm
Teens CrossFit Class
Jun 3 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 3 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
CROSSFIT 6:45 pm
CROSSFIT
Jun 3 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
5
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 5 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 5 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 5 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 5 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
6
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 6 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Free Intro Class 10:00 am
Free Intro Class
Jun 6 @ 10:00 am – 11:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 6 @ 10:15 am – 11:15 am
 
7
OPEN GYM 9:00 am
OPEN GYM
Jun 7 @ 9:00 am – 10:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
OPEN GYM 10:15 am
OPEN GYM
Jun 7 @ 10:15 am – 11:15 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
8
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 8 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 8 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 8 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CrossFit bootcamp 11:30 am
CrossFit bootcamp
Jun 8 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
CrossFit 50+ 12:30 pm
CrossFit 50+
Jun 8 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
Teens CrossFit Class 4:15 pm
Teens CrossFit Class
Jun 8 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 8 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
CROSSFIT 6:45 pm
CROSSFIT
Jun 8 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
10
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 10 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 10 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 10 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CrossFit bootcamp 11:30 am
CrossFit bootcamp
Jun 10 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
CrossFit 50+ 12:30 pm
CrossFit 50+
Jun 10 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
Teens CrossFit Class 4:15 pm
Teens CrossFit Class
Jun 10 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 10 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
CROSSFIT 6:45 pm
CROSSFIT
Jun 10 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
11
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 11 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 11 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 11 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CROSSFIT KIDS: ages 8-10 4:15 pm
CROSSFIT KIDS: ages 8-10
Jun 11 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT KIDS: ages 11+ 5:05 pm
CROSSFIT KIDS: ages 11+
Jun 11 @ 5:05 pm – 5:55 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 11 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
CROSSFIT 7:15 pm
CROSSFIT
Jun 11 @ 7:15 pm – 8:15 pm
 
12
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 12 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 12 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 12 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 12 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
13
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 13 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Free Intro Class 10:00 am
Free Intro Class
Jun 13 @ 10:00 am – 11:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 13 @ 10:15 am – 11:15 am
 
14
OPEN GYM 9:00 am
OPEN GYM
Jun 14 @ 9:00 am – 10:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
OPEN GYM 10:15 am
OPEN GYM
Jun 14 @ 10:15 am – 11:15 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
15
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 15 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 15 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 15 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CrossFit bootcamp 11:30 am
CrossFit bootcamp
Jun 15 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
CrossFit 50+ 12:30 pm
CrossFit 50+
Jun 15 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
Teens CrossFit Class 4:15 pm
Teens CrossFit Class
Jun 15 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 15 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
CROSSFIT 6:45 pm
CROSSFIT
Jun 15 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
16
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 16 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 16 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 16 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CROSSFIT KIDS: ages 8-10 4:15 pm
CROSSFIT KIDS: ages 8-10
Jun 16 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT KIDS: ages 11+ 5:05 pm
CROSSFIT KIDS: ages 11+
Jun 16 @ 5:05 pm – 5:55 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 16 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
CROSSFIT 7:15 pm
CROSSFIT
Jun 16 @ 7:15 pm – 8:15 pm
 
17
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 17 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 17 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 17 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CrossFit bootcamp 11:30 am
CrossFit bootcamp
Jun 17 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
CrossFit 50+ 12:30 pm
CrossFit 50+
Jun 17 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
Teens CrossFit Class 4:15 pm
Teens CrossFit Class
Jun 17 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 17 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
CROSSFIT 6:45 pm
CROSSFIT
Jun 17 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
18
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 18 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 18 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 18 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CROSSFIT KIDS: ages 8-10 4:15 pm
CROSSFIT KIDS: ages 8-10
Jun 18 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT KIDS: ages 11+ 5:05 pm
CROSSFIT KIDS: ages 11+
Jun 18 @ 5:05 pm – 5:55 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 18 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
CROSSFIT 7:15 pm
CROSSFIT
Jun 18 @ 7:15 pm – 8:15 pm
 
19
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 19 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 19 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 19 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 19 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
20
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 20 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Free Intro Class 10:00 am
Free Intro Class
Jun 20 @ 10:00 am – 11:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 20 @ 10:15 am – 11:15 am
 
21
OPEN GYM 9:00 am
OPEN GYM
Jun 21 @ 9:00 am – 10:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
OPEN GYM 10:15 am
OPEN GYM
Jun 21 @ 10:15 am – 11:15 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
22
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 22 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 22 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 22 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CrossFit bootcamp 11:30 am
CrossFit bootcamp
Jun 22 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
CrossFit 50+ 12:30 pm
CrossFit 50+
Jun 22 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
Teens CrossFit Class 4:15 pm
Teens CrossFit Class
Jun 22 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 22 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
CROSSFIT 6:45 pm
CROSSFIT
Jun 22 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
23
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 23 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 23 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 23 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CROSSFIT KIDS: ages 8-10 4:15 pm
CROSSFIT KIDS: ages 8-10
Jun 23 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT KIDS: ages 11+ 5:05 pm
CROSSFIT KIDS: ages 11+
Jun 23 @ 5:05 pm – 5:55 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 23 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
CROSSFIT 7:15 pm
CROSSFIT
Jun 23 @ 7:15 pm – 8:15 pm
 
24
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 24 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 24 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 24 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CrossFit bootcamp 11:30 am
CrossFit bootcamp
Jun 24 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
CrossFit 50+ 12:30 pm
CrossFit 50+
Jun 24 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
Teens CrossFit Class 4:15 pm
Teens CrossFit Class
Jun 24 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 24 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
CROSSFIT 6:45 pm
CROSSFIT
Jun 24 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
25
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 25 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 25 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 25 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CROSSFIT KIDS: ages 8-10 4:15 pm
CROSSFIT KIDS: ages 8-10
Jun 25 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT KIDS: ages 11+ 5:05 pm
CROSSFIT KIDS: ages 11+
Jun 25 @ 5:05 pm – 5:55 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 25 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
CROSSFIT 7:15 pm
CROSSFIT
Jun 25 @ 7:15 pm – 8:15 pm
 
26
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 26 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 26 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 26 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 26 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
27
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 27 @ 9:00 am – 10:00 am
 
Free Intro Class 10:00 am
Free Intro Class
Jun 27 @ 10:00 am – 11:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 27 @ 10:15 am – 11:15 am
 
28
OPEN GYM 9:00 am
OPEN GYM
Jun 28 @ 9:00 am – 10:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
OPEN GYM 10:15 am
OPEN GYM
Jun 28 @ 10:15 am – 11:15 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
29
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 29 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 29 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 29 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CrossFit bootcamp 11:30 am
CrossFit bootcamp
Jun 29 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
CrossFit 50+ 12:30 pm
CrossFit 50+
Jun 29 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
Teens CrossFit Class 4:15 pm
Teens CrossFit Class
Jun 29 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jun 29 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
CROSSFIT 6:45 pm
CROSSFIT
Jun 29 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
30
CROSSFIT 5:45 am
CROSSFIT
Jun 30 @ 5:45 am – 6:45 am
 
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jun 30 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jun 30 @ 10:15 am – 11:15 am
 
CROSSFIT KIDS: ages 8-10 4:15 pm
CROSSFIT KIDS: ages 8-10
Jun 30 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
CROSSFIT KIDS: ages 11+ 5:05 pm
CROSSFIT KIDS: ages 11+
Jun 30 @ 5:05 pm – 5:55 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jun 30 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
CROSSFIT 7:15 pm
CROSSFIT
Jun 30 @ 7:15 pm – 8:15 pm
 

Natural High Fitness is located at
The Okotoks Recreation Centre.

99 Okotoks Drive
Okotoks, Alberta
403–938-4483

The Natural High Crossfit Box is located at:
113 Fisher Street
Okotoks, Alberta
403-938-7051

Mailing address:
PO Box 1545
Okotoks AB
T1S 1B5

—– Fitness Centre —– 

2 + 7 =

Natural High Fitness Social

—– Crossfit Box —–

12 + 10 =

Natural High Cross Fit Social