Box Class Schedule

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 1 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 1 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 1 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 1 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 1 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 1 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 1 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
2
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 2 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 2 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 2 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 2 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 2 @ 11:30 am – 5:30 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jul 2 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
3
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 3 @ 9:00 am – 10:00 am
 
OPEN GYM 10:00 am
OPEN GYM
Jul 3 @ 10:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
4
OPEN GYM 8:00 am
OPEN GYM
Jul 4 @ 8:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
5
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 5 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 5 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 5 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 5 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 5 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 5 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 5 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
6
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 6 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 6 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 6 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 6 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 6 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 6 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 6 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
7
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 7 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 7 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 7 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 7 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 7 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 7 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 7 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
8
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 8 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 8 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 8 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 8 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 8 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 8 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 8 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
9
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 9 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 9 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 9 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 9 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 9 @ 11:30 am – 5:30 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jul 9 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
10
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 10 @ 9:00 am – 10:00 am
 
OPEN GYM 10:00 am
OPEN GYM
Jul 10 @ 10:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
11
OPEN GYM 8:00 am
OPEN GYM
Jul 11 @ 8:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
12
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 12 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 12 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 12 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 12 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 12 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 12 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 12 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
13
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 13 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 13 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 13 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 13 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 13 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 13 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 13 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
14
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 14 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 14 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 14 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 14 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 14 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 14 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 14 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
15
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 15 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 15 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 15 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 15 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 15 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 15 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 15 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
16
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 16 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 16 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 16 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 16 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 16 @ 11:30 am – 5:30 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jul 16 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
17
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 17 @ 9:00 am – 10:00 am
 
OPEN GYM 10:00 am
OPEN GYM
Jul 17 @ 10:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
18
OPEN GYM 8:00 am
OPEN GYM
Jul 18 @ 8:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
19
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 19 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 19 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 19 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 19 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 19 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 19 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 19 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
20
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 20 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 20 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 20 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 20 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 20 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 20 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 20 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
21
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 21 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 21 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 21 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 21 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 21 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 21 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 21 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
22
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 22 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 22 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 22 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 22 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 22 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 22 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 22 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
23
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 23 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 23 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 23 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 23 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 23 @ 11:30 am – 5:30 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jul 23 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
24
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 24 @ 9:00 am – 10:00 am
 
OPEN GYM 10:00 am
OPEN GYM
Jul 24 @ 10:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
25
OPEN GYM 8:00 am
OPEN GYM
Jul 25 @ 8:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
26
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 26 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 26 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 26 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 26 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 26 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 26 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 26 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
27
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 27 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 27 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 27 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 27 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 27 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 27 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 27 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
28
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 28 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 28 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 28 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 28 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 28 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 28 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 28 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
29
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 29 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 29 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 29 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 29 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 29 @ 11:30 am – 4:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CrossFit Kids and Teens 4:00 pm
CrossFit Kids and Teens
Jul 29 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
CROSSFIT 6:00 pm
CROSSFIT
Jul 29 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
30
CROSSFIT 5:30 am
CROSSFIT
Jul 30 @ 5:30 am – 6:30 am
 
OPEN GYM 6:30 am
OPEN GYM
Jul 30 @ 6:30 am – 9:00 am
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 30 @ 9:00 am – 10:00 am
 
CROSSFIT 10:15 am
CROSSFIT
Jul 30 @ 10:15 am – 11:15 am
 
OPEN GYM 11:30 am
OPEN GYM
Jul 30 @ 11:30 am – 5:30 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME
CROSSFIT 5:30 pm
CROSSFIT
Jul 30 @ 5:30 pm – 6:30 pm
 
31
CROSSFIT 9:00 am
CROSSFIT
Jul 31 @ 9:00 am – 10:00 am
 
OPEN GYM 10:00 am
OPEN GYM
Jul 31 @ 10:00 am – 12:00 pm
YOU MUST SIGN UP FOR A 1 HR DROP-IN GYM TIME

Natural High Fitness is located at
the Okotoks Recreation Centre.

99 Okotoks Drive
Okotoks, Alberta
403-938-4483

The Natural High Crossfit Box is located at:
113 Fisher Street
Okotoks, Alberta
403-938-7051

Mailing address:
PO Box 1545
Okotoks, AB
T1S 1B5

—– Fitness Centre —– 

Natural High Fitness Social

—– Crossfit Box —–

Natural High Cross Fit Social